Австралийската организация Parentline, която консултира и подкрепя родителите, публикува  съвети как разговорът с децата да е максимално ефективен.

Истинското общуване в семейството влияе на самооценката на деца и възрастни, защото дава увереност, че те се подкрепят. Често обаче грешки в комуникацията провалят това.

Според специалисти 3 са основни стилове на общуване: утвърдителен, пасивен и агресивен. Като утвърдителният, естествено, носи най-голяма полза и се смята за най-предпочитан.

При него човек не обвинява другите, а всички участници в разговора един след друг изказват своето мнение и се изслушват.

При пасивния стил човек таи своите истински чувства и мисли, за да избегне възможен конфликт. Това обаче силно напряга атмосферата.

При агресивния стил човек използва натиск, говори грубо, не слуша събеседника, критикува и го обвинява.

Ето някои чести грешки, по които ще разпознаете пасивния и агресивен стил.

Ако се научите да виждате тези грешки в общуването, ще съумеете и да ги избягвате.

Отказвайки се от тях, ще постигнете добро общуване комуникация, твърдят специалистите.