В психологията така наречените архетипове са описани за първи път през 30-те години на миналия век. Швейцарският психиатър Карл Густав Юнг представя първообразите и качествата, емоциите и целите, които им се приписват. Днес от тези архетипове са останали 12, един от които е Любовникът. Тук ще научите какво означава, когато мъжът има архетип Любовник.

Думата архетип произхожда от гръцки и означава „модел“, „пример“, а в психологията е модел на обект, личност или начин на поведение. Тези символични фигури се свързват от поколение на поколение и от култура на култура с емоции и асоциации. Така например има архетип Герой, Магьосник, Творец, Бунтар и интересуващия ни Любовник.

В дълбинната психология според Юнг душевният архетип Любовник, наричан също Обичащия, е фигура, която се отъждествява с връзките и отношенията. Силата на този архетип е близостта. Приписват му се следните качества: страстен, привлекателен, прелъстителен, чувствителен, ангажиран, интимен, семеен тип, надежден в отношенията.     

Мъжът с архетип Любовник дава на половинката си да почувства, че е единствена и неповторима. Той дарява топлина и сигурност. От него се излъчва божествена доброжелателност и спокойствие. Обича красивите неща, вкусната храна, качествените питиета и приятното обкръжение. Чувства се пълноценен, когато е обграден с хора. От тях черпи сила. И обратно, най-големият му страх е да бъде сам и нежелан. Като партньор архетипът Любовник е верен и страстен. Добра плячка, дами, не мислите ли?