6. "Ние"

Подобно на "ти", "ние" също премахва фокуса от вас и ви кара да изглеждате по-малко егоцентрични. Вместо това, "ние" създава разбирането, че двете страни в разговора всъщност са част от нещо общо.

7. "Заедно"

"Заедно" работи по същия начин, тази дума създава усещане за сътрудничество и фамилиарност и помага по-лесно да прокарате исканията си. Не пропускайте да посочите взаимните облаги.

8. "Факт"

Тази дума може да ви помогне при убеждаването, само не пропускайте да я подкрепите с доказателства и примери, които сте подготвили.

9. "Открит"

Нормално е да не се съгласявате с всичко, което вашият събеседник казва. Избягвайте обаче да реагирате с "не" и "никога", тъй като това не е продуктивно. Вместо това, кажете че оставате "открити" за нов диалог.

10. "Ще"

С тази дума превключвате в бъдещо време и тя има тежест, защото подсказва за това, което ще се случи след разговора и то с определена степен на сигурност.