Описах му дъщеря си; къде стоеше; и че се нуждае от емоционална подкрепа, ако би имал сърце да помогне толкова неочаквано. "О, да, мога да я видя." - каза той..."тя е точно от другата страна на улицата, на която аз съм застанал!" Той пресече улицата и каза на дъщеря ми, че баща й го изпраща!

Представете си само...тя едва не припадна: само 10 минути бяха изминали, откакто ми беше позвънила! Мисля, че тя каза нещо от рода на: "Уау, татко наистина задобрява в тези работи!" Тя бе отведена на безопасно място; нахранена и подкрепена; получи храна и легло за няколко дни; а също и пари, за да стигне там, където трябваше да бъде.

Това е интуицията в най-добрата й форма!

Може да бъдат спасени няколко живота, ако хората можеха да прегърнеха ползата от интуицията, и се научеха да й се доверяват.

Помнете: "Това, което другите правят или казват, е техен проблем; как реагираме, или не, е наш проблем!"

Фил Ивънс