Производителите на храни и напитки, FMCG и Retail компаниите са едни от най-силно засегнатите от инфлацията, нарушените доставки и новите регулации на ЕС. Чрез иновации и добри практики те се справят с турбулентните реалности и постигат стабилен растеж. Полезният опит, натрупан от адаптацията към непредсказуемите кризи, следващи едва след друга ще бъде споделен от производители, търговци и браншови организации по време на Четвъртия годишен форум на Мениджър "Отговорни производители", който ще се проведе на 14 април, с начален час 10.30, в конферентния център на Интер Експо Център. Събитието ще се предава на живо и във "Фейсбук" страницата на "Мениджър Нюз".

Първият дискусионен панел на събитието е с фокус върху държавните политики в подкрепа на местните производители. Ще бъдат поставени на обсъждане теми като високите нива на инфлацията и справянето с увеличението в цените на суровини, материали, горива и енергийни ресурси; справянето с доставките и проблемите вследствие на покачването на цените на материалите, услугите, транспорта и проблеми с логистиката и човешкия фактор; големите вериги в подкрепа на производителите. Панелът ще започне с откриваща презентация на доц. Огнян Боюклиев, ръководител на секция „Регионална и секторна икономика", Институт за икономически изследвания при БАН, който ще представи икономически сценарий за сектор “Храни” до края на 2022 г. За участие в първи панел е отправена покана към Корнелия Нинова, заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията. Своето участие в панела са потвърдили д-р Момчил Неков, заместник-министър на земеделието на Република България; Костадин Костадинов, председател на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите; Карамфила Гюрова, член на Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

Новите потребителски нагласи са темата на втория панел. В него ще се разгледа ролята на маркетинга за формирането на потребителските вкусове и поведение. Ще бъдат представени резултатите от социологическо изследване, специално подготвено за форума, проследяващо новите потребителски нагласи. Ще бъде поставена и темата за производството без излишество.  Участници в този панел са д-р Галя Викьова, заместник - изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ресор дирекция “Контрол на храните"; Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка; Васил Василев, директор "Свежи храни" в Kaufland България; Мая Герасимова, маркетинг мениджър на Smart Organic.

Третият панел е посветен на иновациите по време на криза. Новите технологични решения в момента не целят само повишаване на производителността. Тяхната роля е и в повишаване на качеството на храните чрез адаптиране на рецепти, използването на иновативни суровини за повишаване на трайността и устойчивостта на продуктите. Това от своя страна определя и степента на конкурентоспособност на компаниите. Иновациите ще бъдат разгледани и в контекста на общественото очакване за намаляване на замърсяването на природата, олекотяване на опаковките с цел по-ефективно транспортиране на по-ниски разходи като част от кръговата икономика. По поставените теми ще участват Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Kaufland България; Владимир Георгиев, изпълнителен директор на Българска банка за развитие; Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружението „Храни и напитки - България“; Пламен Пенев, изпълнителен директор на SimLogic.

Присъствието на IV годишен форум „Отговорни производители“ на списание „Мениджър“ е без такса вход, но е необходимо да направите вашата предварителна регистрация ТУК.

Ексклузивен партньор на форума е: Кауфланд България

Четвърти годишен форум „Отговорни производители се провежда с подкрепата на: Българска банка за развитиеКенарСдружение „Храни и напитки България“

Медийни партньори: Българска национална телевизияdir.bgBloombergTVdnes.bg