Веднъж един човек минал покрай една къща и видял следната картина: възрастни мъж и жена  били седнали удобно на люлеещи се столове на верандата, всеки с вестник в ръка, а между тях било легнало куче, което жално скимтяло. 

На следващия ден, мъжът отново минал покрай къщата и отново видял същата картина. Зачудил се защо кучето издава жални звуци, а никой не му обръща внимание. Казал си, че ако отново мине покрай дома на старците и  кучето скимти, ще попита стопаните на какво се дължат стенанията му.

Така и станало. Минал човекът, а кучето пак скимтяло.

- Извинете госпожо, защо кучето скимти така жално? - попитал мъжът.

- Кучето ли? - То е легнало върху един  пирон, затова скимти. - отговорила жената.

Мъжът съвсем се объркал от отговора, който получил и попитал:

- А, след като изпитва болка, защо просто не се премести?

- Значи, кучето го боли толкова много, че да  скимти, но не  достатъчно, за да се премести. - отговорила жената.

Ето защо, ако искаме да променим нещо, трябва да действаме!