Прекрасно е да се живее в динамично време, смятат някои. Китайците обаче имат едно проклятие: „Да живееш в интересни времена!”.

Кой е прав? Днешният динамичен свят поставя нови изисквания за успешна социализация. Трябва да сме гъвкави и да умеем да се приспособяваме към плаващите и изменящи се рамки – в най-висока степен на пазара на труда. Което е свързано с необходимото образование, квалификация и преквалификация.

Тази сложна ситуация изправя родителите, от една страна, пред необходимостта самите те да дават най-доброто от себе си, за да останат на гребена на вълната. От друга страна, на изпитание е поставен и подходът им към възпитанието на децата. Един от основните въпроси е: как да мотивираме децата си да бъдат успешни?

В един подреден свят с плавно развитие и строги рамки и правила нещата са подредени и спазването на нормите гарантира успех.

Завършваш специалност например – и вече имаш гаранция за светло бъдеще. Без нужда да надграждаш и следиш новостите. Подредеността и вертикалното кариерно израстване, които описваха пазара на труда допреди десетилетие, създаваха условия за развиване на силна корпоративна идентичност у хората и бяха гаранция за мотивираността им да работят и израстват в „тяхната“ организация.

Съвременната среда създава, от една страна, неограничени възможности. От друга обаче - колкото повече са наличните възможности, толкова по-дълъг е периодът за ориентация и правене на избор. По-високите изисквания допълнително усложняват ситуацията. Те действат като катализатори на стреса, карайки човек непрекъснато да се стреми да надминава дори и собствените си цели. Как може в тази ситуация детето да бъде възпитано в дух на мотивираност, за да бъде успешно?