Учени от университета на Остин в Тексас установиха, че хората, които имат високо мнение за себе си, сформират най-силни приятелства, като връзката дори е двупосочна. 

Изследователите решават да проверят до каква степен отношенията с другите влияят на мнението ни за нас самите. Оказва се, че те взаимно се засилват.

Силната социална подкрепа и приемане съответства и на голяма самооценка (и обратното). Това важи както за мъжете, така и за жените (независимо от възрастта им).

От друга страна, ниското самочувствие пречи на формирането на силни социални връзки. То допълнително се подкопава от нездравите приятелства.

Най-вероятно този цикъл се корени още в детството, както и в начина, по който родителите възпитават децата си. Когато те ги учат на самоуважение, им помагат да създадат добри приятели след време. Тези приятелства от своя страна засилват самочувствието на децата.