Един учител дал на своите ученици три играчки и им казал да им обърнат внимание. На пръв поглед те били съвсем еднакви, но учителят ги подтикнал да открият разликите. След дълго и внимателно разглеждане учениците намерили във всяка играчка дупки, различни на брой.

В първата имало две дупки в двете уши на играчката. Във втората в едното ухо и устата, а в третата само в едното ухо.

Единият от учениците взел една игла, промушил я през едното ухо и тя излязла през дупката на другото.

Вторият ученик също промушил една игла през ухото на втората играчка и тя излязла през устата ѝ.

Третият прекарал иглата през ухото, но тя си останала вътре в играчката.

Тогава учителят им казал:

– Всеки човек край нас може да бъде представен като една от тези три играчки. Първата – това са хората, които претендират, че се интересуват от вас. Изглежда, че винаги ви изслушват, че ги е грижа за вас. Но това не е вярно. Вие споделяте с тях радостта или тъгата, очаквайки подкрепа и разбиране, но думите ви отдавна са излезли от ушите им. Не очаквайте помощ от тях.

Втората играчка – това са хората, които също изглеждат заинтересувани от вас. Но не забравяйте, че иглата тук влиза в ухото и излиза през устата. Това означава, че разкриете ли своите тайни и интереси пред този тип личности, те ще използват думите ви винаги срещу вас. Пазете се от тях!

Но винаги има и такива хора, на които може да се доверите. Това е третата играчка, в която иглата остава вътре в нея.

Не забравяйте да се обграждате с хора, които наистина заслужават вашето доверие, а не с такива, които само се опитват да ви впечатлят.