Причините за възникването на интернет зависимостта са много сложни. Това каза за Фокус Христина Краева, психолог. Тя обясни, че за да се стигне до тази зависимост, дълбоко в човека лежат нереализирани базови потребности от значимост, постижения, приемане, уникалност, дори любов. „Също така интернетът дава възможност за облекчаване на болезнени състояния, които човек изпитва заради ниско самочувствие, отхвърляне, самота, обида, неуспех.

Предразполагащи фактори за развиване на този вид пристрастеност са неправилно възпитание, липса на социална среда и социална активност, неблагоприятна семейна атмосфера, презадоволяване, липса на контрол, свръхконтрол. Тези неща водят до крайности и допринасят за възникването на този вид зависимости“, допълни Краева.

Тя добави още, че интернет зависимостите имат своето увреждащо поведение и то ограбва живота на децата, води до по-бедни отношения с родители и приятели, нарушения в общуването, ниско самочувствие и самооценка, така че факторите, в които тези зависимости влияят върху живота ни, са различни и оказват различно влияние върху сферите от живота.

Нещо повече, интернет зависимостта води до депресия, биполярно разстройство и тревожност, каза още Краева. Според нея най-добрите средства за ограничаването на този проблем са ранната превенция и спортът.