Много често проявите на любов и грижа са нежни и едва загатнати. Често, уви дори не ги забелязваме.

Ние обаче сме сигурни, че в това отношение родителите са най-добри. И тази малка и трогателна история го доказва.

***

- Ти ли ще ми даваш уроци?

Антъни се загледа в дъщеря си и премести стола си по-близо до нея.

- Помниш ли какво правеше почти всяка една нощ, когато бе малка? Преди да заспиш?“

- Четях под одеялото си с фенерче.

- И защо не светваше лампата в стаята?

- За да те накарам да си мислиш, че спя, докато тайно поглъщах книгите…

- Никога ли не си се чудила за това твое фенерче?

- Не… трябваше ли?

- Е, това твое фенерче изгасна ли някога през всички тези години?

- Не… - отвърна озадачена Джулия.

- Кой според теб сменяше батериите през цялото това време?

Автор: Марк Леви