"Познах добро и зло, грях и добродетел, правда и неправда; съдих и ме съдиха; минах през раждане и смърт, радост и мъка, рай и ад; и накрая разбрах, че аз съм във всичко и всичко е в мен."

Хазрат Инаят Хан - индийски музикант на класическа музика от Индия и суфитски философ, автор на книги за учението на суфизма и основател на суфитското движение в Западна Европа и неговото представителство „Суфи Интернешънъл“.