Колкото по-дълбоко дълбае скръбта в душата ви, толкова повече радост може да вмести тя.

Джубран Халил Джубран (1883-1931), писател и художник от ливански произход, живял и творил в САЩ.