Генадий Малкин за човека

07 април 2017 г., 02:01
665

Anneka / Shutterstock

"Човекът е създаден за щастие както птицата за работа."

Генадий Малкин - лекар и рускопишещ афорист от еврейски произход, роден в Русия, но преселил се след демократичните промени в Израел. Автор е на множество популярни сборници с афоризми и е лауреат на различни награди.

Ключови думи:
Коментари