"Човекът е създаден за щастие както птицата за работа."

Генадий Малкин - лекар и рускопишещ афорист от еврейски произход, роден в Русия, но преселил се след демократичните промени в Израел. Автор е на множество популярни сборници с афоризми и е лауреат на различни награди.