Креативните дейности водят до повишаване на положителните емоции още на следващия ден, откри ново изследване.

Ако се повтаря, заниманието с креативни дейности може да доведе до възходяща спирала от положителни емоции.

Изводите идват след проучване на 658 студенти, които са водили дневници за преживяванията си в продължение на над 13 дена.

Учените открили, че хората са изпитвали повече ентусиазъм и повече положителни емоции в деня след като са се занимавали с креативна дейност.

Най-често срещаните видове кретивни дейности били следните:

  • Писане на песни
  • Креативно писане – поезия, кратки истории
  • Плетене и бродиране
  • Измисляне на нови рецепти
  • Рисуване
  • Боядисване
  • Скициране
  • Графичен и цифров дизайн
  • Музикални изпълнения и композиране на музика

Положителните емоции, които са били наблюдавани са били следните: