Креативните дейности водят до повишаване на положителните емоции още на следващия ден, откри ново изследване.

Ако се повтаря, заниманието с креативни дейности може да доведе до възходяща спирала от положителни емоции.

Изводите идват след проучване на 658 студенти, които са водили дневници за преживяванията си в продължение на над 13 дена.

Учените открили, че хората са изпитвали повече ентусиазъм и повече положителни емоции в деня след като са се занимавали с креативна дейност.

Най-често срещаните видове кретивни дейности били следните:

- Писане на песни;

- Креативно писане – поезия, кратки истории;

- Плетене и бродиране;

- Измисляне на нови рецепти;

- Рисуване;

- Боядисване;

- Скициране;

- Графичен и цифров дизайн;

- Музикални изпълнения и композиране на музика.

Положителните емоции, които са били наблюдавани са били следните:

- Щастие;

- Радост;

- Ентусиазъм;

- Въодушевление;

- Удоволствие.

“Резултатите показват, че съществува специфична възходяща спирала на благосъстояние и креативност – заниманието с креативни дейности води до подобряване на състоянието на следващия ден,” обяснява д-р Конър, един от авторите на изследването. 

Източник: Psy Blog