Ако планирате да отсъствате дълго време от вкъщи (и същевременно ще оставите значително количество храна във фризера), то тази статия е специално за вас.

Често, докато ни няма, токът спира. Няма как да предугадим подобно нещо. Това обаче може да накара храната във фризера да се размрази и развали.

За да сте сигурни, че ще заварите продуктите точно така, както сте ги оставили, просто напълнете чаша с вода и я оставете във фризера, за да замръзне. След това сложете стотинка върху леда и я върнете обратно в него.

Ако заварите монетата на дъното, когато се приберете от дълга ваканция, най-добре изхвърлете храната. Това означава, че токът е спрял наистина за дълго време, така че храната да се е размразила и замразила наново.

Ако монетата е все още отгоре, всичко е наред.

В случай че е в средата на чашата, значи че токът е спрял за кратък период от време и най-вероятно всичко е наред с храната.

Източник: BrightSide