Намерете разположението на всички болтове на прозореца. Възможно е номерът да се различава в зависимост от размера на крилото или от производителя. Необходимо е да завъртите всеки болт – иначе просто няма да постигнете желаните резултати. Трябва да разполагате и с подходящите инструменти – шестоъгълен ключ или отвертка (стойте настрана от клещите).

Важно: не завъртайте болта докрай! Той трябва да превърти точно на 90 градуса. Ориентирайте се по отметката.

Ако сте направили всичко правилно, прозорецът ще се затваря по-плътно. В противен случай нещо сте объркали. Проверете отново всички болтове – уверете се, че са превъртени на правилната страна.

Можете да проверите колкото натегнат е прозорецът с най-обикновен лист хартия. Затиснете го с прозореца и се опитайте да го махнете. Ако излиза трудно, значи е в зимен режим.