„Когато се изправя пред Господ в края на моя живот, ще се надявам, че няма да ми е останал никакъв талант и ще мога да кажа: „Използвах всичко, с което ме дари”

Ерма Бомбек - американска хумористка, спечелила своята популярност като колумнист във вестник, където описва живота на американското семейство в предградията от средата на 60-те до средата на 90-те години на ХХ век.