"Любов — това е единственият разумен и задоволителен отговор на въпроса за смисъла на човешкото съществуване."

Ерих Фром -  германски психоаналитик, философ-хуманист и психолог от еврейски произход.