Защо при човека всичко расте на мястото си – от главата до петите? На този въпрос опитаха да отговорят швейцарски учени и успяха - откриха механизма, по който се случва това.

Ембрионите растат по точно определен почасов план. Правилната си форма зародишът придобива за 48 часа, установи екип от университетите в Женева и Лозана. При това ембрионът расте „от горе на долу, етаж по етаж“, обясняват медиците. Те твърдят, че човекът се състои от 30 хоризонтални пласта, които горе-долу отговарят на броя на прешлените (те са 32-33). На всеки 90 минути се образува нов слой или етаж.

Гените, съответстващи на шийните, гръдните, поясните и т.н. прешлени, се активират в точно определено време. Ако планът не се спазва стриктно, ребрата можеше да са на кръста, пишат авторите. ДНК играе ролята на часовник в този сложен и прецизен процес. Съответните гени са подредени в групи едни след други в точна последователност.

В началния стадий на развитие на ембриона те са „заспали“, като кълбо. Като настъпи моментът, нишката започва да се разплита: първо заработват гените, отговарящи за шийните прешлени, после следващите – така чак до опашните. На всеки час и половина се задейства по един нов ген. За два дни етажите са построени. Тази система е първият открит „механичен“ часовник в генетиката и обяснява изключителната точност на развитието. Валидна е за много същества - от човека, през синия кит и насекомите, до някои червеи.