“Най-красивите хора, които познаваме, са тези, които знаят какво е поражението, изпитали са мъката и страданието, водили са вътрешна борба, преживели са загубата и са намерили своя начин да изплуват от дълбините. Тези хора притежават признателност, чувствителност и разбиране за живота, което ги изпълва със състрадание, нежност и дълбоко любяща загриженост. Красивите хора не са красиви просто по някаква случайност.” – Елизабет Кюблер-Рос

Елизабет Кюблер-Рос (1926 - 2004) - швейцарски психолог. Тя е сред пионерите в психиатрията, изследвали психологичните ефекти, наблюдавани при умиращи хора. Според нея смъртта трябва да се възприема като един нормален житейски стадий, който човек да посреща в мир и с достойнство. Занимава се основно с консултации с неизлечимо болни пациенти. През 70-те основава лечебен център в Калифорния, а през осемдесетте години работи активно с деца и болни от СПИН.