Ефектът на ореола е една особена тенденция. Може и въобще да не сте я чували, но тя засяга живота на всички нас.

Да вземем за пример главния актьор от вчерашния филм, който гледахте преди лягане. Той бе страхотен и харизматичен - до такава степен, че автоматично приехте, че е и интелигентен и, възпитан. Да, но днес видяхте в новините как посяга на журналистите.

Е, добре дошли в капана на ефекта на ореола.

Това е тенденция една позитивна черта за даден човек или обект да доминира възприятието на другите за него. В най-честия случай, както в гореспоменатия пример, такава черта е физическата красота. Изследвания на психолозите през годините показват, че когато срещнем добре изглеждащ човек, почти веднага приемаме, че той също е интелигентен, честен и мил.

В следващите редове ще ви запознаем повече с този феномен.

Ефектът на ореола за първи път емпирично е доказан от Едуард Торндайк. Той е пагубен за системите за оценка, защото маскира присъствието на индивидуална дисперсия в различните скали за оценка. Съществуват различни предложения за справяне с него, като например оценяването на всички хора само по една черта, преди да се продължи към следващата, вариране на "котвата" на скалата, подбиране на оценители с еднакви познания и интензивното им обучение. Последната техника изглежда най-ефективен и често използван подход за контрирането на този ефект.