9. Опитват да убедят другите, че сте луди

Това е един от най-ефективните инструменти на манипулатора, защото води до пренебрежение. Манипулаторите знаят, че ако останалите поставят под въпрос здравия ви разум, те няма да ви повярват, ако им кажете, че той използва насилие или не се контролира. Това е майсторска техника. 

10. Казват ви, че всички други лъжат

Когато ви кажат, че всички други (семейство, приятели, познати, медии) лъжат, това отново ви кара да се усъмните в реалността си. Досега не сте видели някого, който е дръзнал да каже това. Значи е прав, нали? Не. Това е техника за манипулация. Това кара хората да се обръщат все повече и повече към манипулатора, за да получат „правилната“ информация. А тя, често пъти, е пълна измислица.

Колкото по-наясно сте с тези техники, толкова по-трудно ще попаднете в капана на манипулатора. 

По материал на Psychology Today