Не позволявайте на хората да ви казват, че не трябва да следвате мечтите си!

В историята съществуват множество примери, които ни показват, че най-великите истории за успех са започнали със съкрушителни провали. Много от най-големите постижения са реализирани от хора, на които им е било казано, че не са достатъчно добри.

Този видео клип обобщава тази простичка истина по един вдъхновяващ и ефективен начин. Той ни припомня, че провалът е част от живота - едно неизбежно препятствие по пътя към успеха.