Джордж Байрон за гениалността

19 септември 2017 г., 00:02
698

Everett Historical / Shutterstock

"Не мога да бъда гениален по 24 часа на ден – няма да ми остане време да се обръсна."

Джордж Байрон - британски поет, водещо перо на английския романтизъм. 

Ключови думи:
Коментари