"Не мога да бъда гениален по 24 часа на ден – няма да ми остане време да се обръсна."

Джордж Байрон - британски поет, водещо перо на английския романтизъм.