Доверете се на подсъзнанието си и пробвайте този кратък психологически тест. Той ще ви помогне да откриете онази дума, заровена дълбоко в потока от мисли, която разкрива източника на всички ваши проблеми, пише BrightSide.

За да се уверите, че тестът е максимално точен, направете го, когато сте самички, в тихо помещение. Нуждаете се само от празен лист хартия и химикалка.

Обърнете листа настрани, така че да имате повече място за писане по хоризонталата, и набележете 16 отправни точки една под друга:

А сега оставете съзнанието си да започне да извиква онези думи, които пожелае. Не ограничавайте работата му по какъвто и да е начин. Запишете думите срещу точките. Използвайте само съществителни имена, не трябва да има повторения.

Съединете думите по двойки, както е показано по-долу. Опитвайте се да откриете някакви общи асоциации помежду им. Най-важното в случая е да оставите интуицията да ви ръководи.

Продължавайте да групирате думите с нови общи асоциации, докато не стигнете до края на веригата.

Какво получихте накрая?

Последната дума е онази, която ще ви помогне да разплетете възлите на въпросите и проблемите, които са се натрупали в различните сфери на живота ви. Какво трябва да направите, за да подобрите ситуацията? Понякога решението може да ви споходи веднага след теста, друг път – след известно време (поне докато механизмите за решение на проблеми в подсъзнанието ви не се задействат).

Не забравяйте! Не правете теста повече от веднъж в месеца. В противен случай рискувате да се изгубите в подвеждащи асоциации и мисли.