"Ако те улучи ударът на съдбата, постъпи като топката: колкото по-силно я ударят, толкова по-високо излита." (Древноиндийска поговорка)