"Ако поне веднъж през живота си бяхме мислили за това „от какво имаме нужда“ със същата страст, с която планираме две седмици ваканция, бихме останали смаяни от погрешността на нашите критерии и от безсмислеността, сред която протичат дните ни."

Дороти Фишър