Дороти Фишър за приоритетите

27 октомври 2019 г., 02:01
1272

Shutterstock

"Ако поне веднъж през живота си бяхме мислили за това „от какво имаме нужда“ със същата страст, с която планираме две седмици ваканция, бихме останали смаяни от погрешността на нашите критерии и от безсмислеността, сред която протичат дните ни."

Дороти Фишър

Ключови думи:
Коментари