Кой се очертава като лидер? Защо някои хора имат по-голямо влияние над другите, например в приятелски кръг или между колегите си?

Според т.нар. теория за повишаване на статуса, хората придобиват влияние, когато се държат уверено и дори властно. Това кара околните да ви възприемат като компетентен човек. Едно изследване провери ефекта от властното поведение върху външното възприятие за компетентност – и как истинското равнище на компетентност на даден човек влияе върху начина, по който другите го възприемат, пише Psychology Today.

Това изследване разделя участниците в отбори от по четирима души, които никога не са се срещали, и им дава да работят заедно, за да решат серия от задачи за математическо мислене. Всички трябва да разискват задачите, преди да достигнат до окончателните отговори. Стимулът е, че отборът, който реши най-много задачи правилно, ще получи парична награда.

Учените измерват доминантността на всеки от участниците с помощта на въпросник и като наблюдават поведението им по време на играта. Преди началото на упражнението хората дават собствената си преценка за това колко властни са, според това доколко се възприемат за влиятелни и категорични. След сесията се наблюдава видеозапис, в който се отбелязват действията, изразяващи увереност – например да предложиш отговор първи.

След края на упражнението, членовете на отборите е трябвало да оценят математическите способности на съотборниците си, а нов екип наблюдатели е трябвало да направи това, изучавайки записа.