Интелигентните хора имат по-добро поведение и са по-малко агресивни от останалите, установи ново изследване по проблема. Както при момчетата, така и при момичетата, е по-малко вероятно да са антисоциални тогава, когато са с по-висок коефициент на интелигентност. Високият интелект се оказва също така свързан и с общи по-ниски нива на агресия и на злоупотреба с наркотични вещества. Резултатите от изследването са дошли след мащабно проучване на над 1000 деца в Англия и Уелс.

Те са били тествани за нивата на техния интелект и принципите на екстернализиране на поведението, които включват неща като външно изразена агресия, антисоциално поведение и други.

Водещите фактори за това са както генетични, т.е. предразположеност към едни или други нива на интелигентност или степен и вид на агресия, така и ситуационнни, подчертават авторите на изследването. “Когнитивните дефицити помагат да се установи антисоциално поведение при децата тогава, когато те не се ориентират добре в правилата и ги интерпретират по погрешен начин, но също така и тогава, когато те установяват за трудно да преговарят в конфликт с думи, когато приемат училището като фрустриращо или когато установяват близки връзки с антисоциални деца”, коментират учените.

Psy Blog