“Много групи през последното десетилетие са се опитвали да установят връзка между добротата и щастието, включително правителството на Великобритания.”

“Правенето на добрини на другите е било разглеждано като възможна панацея за много от болестите на нашето общество, от социалната изолация до сериозни психически и физически проблеми със здравето.”

“Ние препоръчваме да се продължат изследванията в посока сравняване на резултатите от добрини към семейството и приятелите с тези от добрини към непознати. Това е област, за която знаем твърде малко до момента.”

Източник: Psy Blog