Каналът In59seconds ви предлага прост експеримент - протегнете първия пръст на силната ви ръка и се опитайте за 5 секунди на очертаете главната латинска буква Q на челото си. Ако опашката на буквата сочи наляво, значи обичате да сте център на вниманието и... добър лъжец.

Това видео ни показва какво още можем да разберем от едно невинно наглед упражнение.