Учените намериха нов начин да определят как изглежда човек като анализираха проби от неговото ДНК.

ДНК идентифицирането се доказаха отдавна като неоценима част от инструментарума на учените –криминалисти. До момента основно ДНК се използваше за доказателство, че възможният извършител се е намирал на сцената на престъплението. Но определянето на точната идентичност на престъпника на база само тяхната ДНК бе много по трудно.

В нов опит да преодолеят този проблем изследователи разработиха методика, която помага да се реконструира лицето на даден човек като се използва тяхното ДНК.

Техниката се основава на нови научни изследвания, които показват как много характеристики на лицето, като например формата му, или формата на носа, се контролират от нашите гени.

“Има достатъчно доказателства, че гените влияят на изображението на лицето,” казва Д-р Джон Шафнър.

“Това е може би най-очевидно когато погледнем нашите семейства, тъй като е много по-вероятно да споделяме общи черти с роднините си, отколкото с други хора.”

Източник: Unexplanied Mysteries