Според ново изследване, проведено от психолозите Жан Твенге и Хеюнг Парк, днешните тийнейджъри се различават значително от предишните. Сега те предпочитат да си седят вкъщи, да избягват наркотиците и алкохола и вместо това да се заравят с дни и часове в различните социални мрежи.

Учените са изследвали данни от 8.3 милиона тийнейджъри, събрани в периода между 1976 и 2016 година. Тенденцията недвусмислено показва, че днешните младежи не шофират колкото предишните, не работят за пари, не излизат толкова на срещи, не правят толкова секс и не излизат навън със своите родители.

“Причината за това далеч не е просто родителството”, обясняват психолозите. Всичко се свежда до самите младежи, икономиката, нивата на фертилност и дълголетието на хората. През средата на 20 век хората са имали т.н. стратегия за бърз живот. Продължителността на живота тогава е била по-ниска, работата е била задължителна и децата са порасвали бързо без много надзор от своите родители.  Днес ситуацията е много различна. 

Science Alert