Миниатюрните кръвоносни съдове в очите дават информация на медиците за чистотата на въздуха, който дишаме, както и за свързания с това риск от сърдечни заболявания. Цифрови снимки на ретината показват, че при силно замърсяване на въздуха, артериолите по очните дъна се стесняват, което според редица проучвания се свързва с по-висок риск от сърдечни заболявания.

Изследване на учени от Университета на Мичиган, публикувано през 2010 г. в PLOS Меdicine, установява, че участниците, които са били изложени за кратко на слабо замърсяване имали кръвоносни съдове като на човек, по-стар с три години. Хората, отдавна живеещи в мръсна среда били с артериоли, 7 години „по-стари“ от тях.

Иначе казано, хората, живеещи покрай натоварени магистрали и кръстовища са изправени пред 3% по-голям риск от сърдечни проблеми. При това става въпрос за нива на замърсяване, смятани за допустими според администрацията на САЩ.
Ретиналните кръвоносни съдове са същите като тези, които се намират и в сърцето, и в други телесни органи. Те обаче са лесно достъпни за визуално изследване. Това открива и редица възможности за диагностика и превенция на сърдечно-съдови заболявания.

Източник: Eurekalert