"Вярвай, че ще те обичат заради това, което си, и свиквай да те мразят за същото." (Димитър Талев)

Димитър Талев Петров – Палисламов е изтъкнат български писател и журналист, автор на тетралогията „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“.