Прекрасно е да се живее в динамично време, смятат някои. Китайците обаче имат едно проклятие: „Да живееш в интересни времена!”.

Кой е прав? Днешният динамичен свят поставя високи изисквания пред нас. Как ще се задържиш на добра работа, ако не си гъвкав и не умееш да се приспособяваш към изменящите се рамки? Как ще растеш в професията или ще я смениш без непрекъснато образование, квалификация и преквалификация?

Тази сложна ситуация изправя родителите пред две трудни задачи. Първата - самите те да дават най-доброто от себе си, за да останат на гребена на вълната. Втората - да мотивират децата си да бъдат успешни.

А какво е да си успешен?

В изследване, което проведохме, се оказа, че за българите успехът се свързва с материалните измерения, с постигнатите цели. Обикновено това е заемане на определена длъжност, получаване на определена заплата. Осигурена социална стабилност и престиж.

Но не по-малко важна е вътрешната страна на успеха – личната удовлетвореност от постигнатото. Тя не е толкова силно материално определена, но е от значение, когато става въпрос за цялостния живот и  усещане за психично благополучие.

А когато говорим за деца, успешността се определя и от разбирането на родителя.

Стандартният вариант

за постигане на успех е изразен в поговорката „Който учи, той ще сполучи”. Какво обаче става, когато детето влезе в реалния свят и види, че нещата не са такива?

Много е важно да научите детето си, първо - само да се мотивира, и второ - да следва и обогатява мотивацията си. Да знае кои са силните и слабите му страни и съответно да насочва действията и целите си спрямо тях. Може да иска да стане известен художник, но ако не умее да рисува, е добре да го разбере, преди да се травмира.