Ролята на родителите за формирането на личността ни е незаменима. Според скорошно проучване обаче отхвърлянето от страна на бащата може да окаже сериозно негативно влияние върху някои страни от социалния ни живот.

Учените от университета в Пенсилвания се съсредоточават върху последиците от отхвърлянето на детето от един от родителите му върху по-нататъшния му живот. Изводите сочат, че децата, които са били отхвърлени от бащите си, много по-трудно създават трайни социални връзки в живота си и са по-склонни да израснат като социопати.

Разбира се, можете да си помислите, че всяка травма в детството се отразява на по-нататъшния жизнен път, и това е така. Както и че отхвърлянето от страна на всеки друг член на семейството би довело до същите резултати, както отхвърлянето от страна на бащата. Само че проучванията сочат друго.

Изследването обхваща 687 деца в гимназиална възраст, които растат в семейства с двама родители, като разделят групите на осми, девети и десети клас. Резултатите са категорични, че отчуждените отношения и с майката, и с бащата водят до изострено чувство на самота и несигурност у детето. Докато отхвърлените само от бащите си деца са предразположени към асоциален тип поведение и са почти неспособни да създадат приятелства.

По материали от www.scarymommy.com