Защо небето е синьо?

Когато слънчевите лъчи навлизат в атмосферата, те се разпръскват и пречупват. Първоначално бялата слънчева светлина се разделя на седемте цвята на дъгата. Защото синьото е разпръснато повече от други цветове, то доминира небесната палитра. Но небето никога не е идеално синьо, защото присъстват и други цветове в спектъра.

Как се появява мъглата?

Мъглата се състои от безброй малки водни капчици или ледени кристали, висящи във въздуха, точно над земята. Мъглата се формира, когато въздухът е студен, а земята е топла, или обратното. И в двата случая се появава гъсто облаковидно покривало от водна пара или ледени частици и се разпростира по повърхността.

Защо водата не гори?

Водата е образувана като резултат от химическа реакция, при която водородът е оксидиран от кислорода и се отделя топлина. Защото тя вече е отделила топлината си, водата няма как да се гори при естествени условия.

Защо стрелките се въртят в една посока?

Преди да са измислени механичните часовници, хората са използвали слънчеви. В северното полукълбо движението на слънцето кара сенките да се движат от ляво надясно. По-късно механичните часовници използват същото движение по подобие на слънчевите.

Защо колелата са кръгли?

Кръглата форма е идеална за търкаляне по плоски повърхности. Тъй като всички точки по ръба на колелото са на идеално разстояние от неговата ос, тази ос остава на едно и също разстояние от земята и превозното средство не се кандилка нагоре-надолу по пътя. Ако пътищата ни са назъбени, щеше да ни е по-комфортно да караме коли с квадратни колела!

Източник: Bright Side