Транскратиалната магнитна стумалация (ТМС) e ефективно дългосрочно лечение за депресия, установи изследване. ТМС включва стимулиране на мозъка с помощта на магнитни полета.

Магнитните импулси се насочват към левия префронтален кортекс, за да стимулират области от мозъка, свързани с депресията. Импулсите помагат да се възбудят невроните на мястото на стимулацията и  в други свързани области от мозъка. Магнитните импулси са подобни на онези, които се използват при сканиране на мозъка чрез ЯМР.

Това е едно от първите изследвания, което проучва дългосрочния ефект на транскраниалната магнитна стимулация.

„Това е единственото проспективно, дългосрочно проучване, което оценява дългосрочната полза от острата ТМС върху пациенти с тежка депресия“ – казва проф. Филип Г. Яничак, ръководителят на изследването.

Магнитната стимулация на мозъка не е толкова страховита процедура, колкото може да звучи. Тя не изисква упойка и отнема около 40 минути на сеанс. Прави се всеки ден за период от 4 до 6 седмици.