Шофьорите на автобуси оглавяват списъка с професиите, които предизвикват най-високи нива на депресия. Следват брокерите на недвижими имоти и социалните работници.

Какво общо имат помежду си тези служби? Защо предизвикват депресия у служителите?

Оказва се, че е работата с хора.

“… тези индустрии, които се занимават с обслужването на хора и които изискват чести и сложни взаимодействия с хората, са непропорционално разпределени по признаците на депресия у служителите си. Тези резултати подкрепят теорията, че стресът от емоционалния труд може да доведе до депресия,” обясняват авторите на изследването.

Интензивен емоционален труд означава, че служителят трябва често да управлява емоциите си по време на работа.

Представете си например стюардеса да се усмихне и да каже добро утро на 465 пътника за един ден.

Ето го и списъка със 17-те професии, при които има най-високи нива на депресия у служителите: