Оказва се, че хората много често използват “ти” или “вие” в случаите, когато реално имат предвид себе си и би трябвало да използват “аз”. Това им помага да се дистанцират от отрицателни емоционални преживявания, твърдят учени, провели ново изследване, посветено на справянето със силните емоции.

Така например при често срещания израз ”Понякога печелиш, понякога губиш.” реално се има предвид, че конкретният човек се е провалил, но същото може да се случи на всеки. Ариана Орвъл, водещата авторка на изследването, обяснява:

“Когато хората използват формата “ти” в изрази, които описват отрицателни емоционални преживявания, това им помага да нормализират преживяването и да го погледнат от сигурно разстояние, при което не се чувстват застрашени или при което не изпитват отрицателните емоции толкова силно”.

При изрази като “Когато си ядосан, можеш да кажеш и направиш неща, за които по-късно вероятно щеа съжаляваш,” обикновено се има предвид конкретна ситуация с даден човек, но истинската психологическа причина е ситуацията да се облекчи, като товарът й се разпредели между много хора.

Орвъл добавя, че способността да се излезе извън собствената перспектива позволява на индивида да сподели универсално валидни преживявания и да извлече по-дълбок смисъл от своите емоции.

Източник: Psy Blog