Както и да звучи въпросът, не можем да останем безучастни при отговора. Очевидно е, че идеалният вариант е и двамата партньори да са щастливи, но ако щастието на само един от тях бе по-важно за връзката или брака, чие щастие ще бъде това: на мъжа или на жената?

Оказва се, че когато жената е по-щастлива в една дългосрочна връзка, мъжът е по-щастлив, независимо от това как приема самата връзка. За качеството на брака изглежда е по-важно щастието на жената, отколкото щастието на мъжа, откри изследване по проблема.

“Изглежда всичко се свежда до факта, че когато една жена е доволна и щастлива с брака си, тя прави много повече за своя съпруг, което има положителен ефект върху неговия живот. Мъжете споделят по-малко за своите връзки и нивата на тяхното неудовлетворение от тях не могат да бъдат сведени до техните жени”, обяснява проф. Дебора Акр, водещата авторка на изследването.