Борис Пастернак за бъдещето

29 юни 2019 г., 02:01
1664

Shutterstock

"Един от симптомите за предстоящ нервен срив е убедеността че работата ти е изключително важна."

Борис Пастернак -  руски поет и писател, известен на Запад с монументалния си трагичен роман за Съветска Русия, „Доктор Живаго“ (1957).

Ключови думи:
Коментари