– Земя, разтърси се! Къща, строши се!

Земята се разтресла и къщата се разлюляла. Въжетата се опънали и бамбукът се разлюлял – но после отново се изправил. Земетръсният бог се намръщил. Тропнал по-силно, после още по-силно. Но бамбуковата къща не помръдвала от мястото си. Ядосан, Богът на земетресенията се обърнал и закрачил към планината.

Тримата братя го гледали да се отдалечава с радост. А най-големият погледнал най-малкия и го попитал:

– Защо твоята къща издържа, а нашите не?

– Наистина, защо? – чудел се и средният.

Малкият брат отговорил:

– Вие искахте да направите къщите си по-силни от Земетръсния бог. Аз направих моята по-слаба, но жилава. Това, което се огъва, не се чупи.

И ето защо, от този ден нататък, всички на острова започнали да си строят къщи от бамбук.

Източник: www.wisdomcommons.org