1. Дете, заобиколено от критики, се научава да обвинява и изгражда чувство за малоценност.

2. Дете, растящо във враждебна среда, изпитва страх за себе си и не може да разгърне потенциала си.

3. Дете, заобиколено от подигравки, става недоверчиво и мнително към другите.

4. Дете, към което се проявява агресия, възприема насилието като естествено поведение и на свой ред би го възприело като модел.

5. Дете, заобиколено от враждебност, се учи да се защитава и да се бори. Обикновено израства като затворен човек, който не се доверява на другите.

6. Дете, заобиколено от гняв, се научава да причинява болка.

7. Дете, заобиколено от неразбиране, не развива умение да слуша другите, да проявява разбиране и съчувствие.

8. Дете, което е постоянно пренебрегвано, се чувства отхвърлено и необичано, не само че развива чувство на малоценност, но придобива инстинкт да търси постоянно вниманието на другите.

9. Дете, което търпи измама и лъжи, се научава на свой ред да лъже, смятайки, че в това няма нищо нередно.

10. Дете, на което му е вменявано чувство за вина, се затваря в себе си и се подценява.