Басня за козата и магарето

13 декември 2018 г., 15:40
411

Снимка: Tommy Larey / Shutterstock

Един човек гледал коза и магаре. Козата завидяла на магарето, че получава много храна.

Затова започнала да му нарежда, че неговата мъка няма край: той или тика воденичното колело, или носи товар на гърба си. Дала му съвет да се престори, че получава епилептичен удар и да се свлече в някоя яма, за да си отпочине.

То я послушало. Отпуснало се, но се наранило тежко. 
Повикал господарят лекар и го замолил да помогне. А той казал, че трябва да вкарат на магарето бял дроб от коза — само така щяло да се оправи. Пожертвували козата и излекували магарето.

Който крои другиму коварства, сам става причина за собствените си беди.

Ключови думи:
Коментари