„Животът е като клечка кибрит: додето се озърнеш да видиш къде си, и той угасне.” (Атанас Далчев)

Атанас Далчев (1904 – 1978) е сред най-видните български поети и преводачи на XX век. Автор е на поезия с ярко философска проблематика. Превежда стихотворения и белетристика от френски, испански, италиански, немски и руски писатели. Носител е на Хердеровата награда на Виенския университет (1972).