„Човек, който никога не е грешил, никога не се е опитвал да направи нещо ново. ”