"Ако съществува грях срещу живота, може би това не е отчаянието от живота, а надеждата за друг живот и пренебрегването на неумолимото величие на настоящия живот."

Албер Камю - френски писател, драматург, журналист и философ. Става известен като един от ярките представители на екзистенциалисткото течение във Франция.